ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ DRONE EXPO

Η εφαρμογή τεχνολογιών UAV’s σε υπάρχουσες βιομηχανικές, κατασκευαστικές & άλλες παραγωγικές λειτουργίες, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματικά και λειτουργικά πρότυπα.

Κάθε κλάδος έχει διαφορετικές ανάγκες και συνεπώς χρειάζεται διαφορετικές λύσεις με κινητήρια δύναμη την τεχνολογία των UAV.
Η DRONE EXPO θα παρουσιάσει αεροσκάφη, εξαρτήματα, αισθητήρες, λογισμικό &υπηρεσίες, για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Περισσότερα…

Watch DRONE EXPO 2018 Official Video

Η DRONE EXPO πραγματοποιείται μαζί με την έκθεση